A A A

Tlačivá – Životné prostredie

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Životné prostredie
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:24. januára 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-dreviny
formát pdf - 590 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka pozemku na výrub dreviny nachádzajúcej sa na pozemku v jeho vlastníctve

ziadost-o-suhlas-vlastnika-pozemku-s-vyrubom-dreviny
formát pdf - 588 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie a povolenie stavby stacionárneho malého zdroja znečistenia ovzdušia

ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-umiestnenie-a-povolenie-stavby-stacionarneho-maleho-zdroja-znecistenia-ovzdusia
formát pdf - 601 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho časti, alebo na predčasné užívanie a trvalé užívanie stacionárneho zdroja vrátane užívania po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia

ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-povolenie-trvalej-a-skusobnej-prevadzky-stacionarneho-zdroja
formát pdf - 600 KB
Stiahnuť

Žiadosť o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (vydáva sa po kolaudácii pred spustením MZZO do prevádzky)

ziadost-o-povolenie-stacionarneho-zdroja-a-jeho-zmeny (vydáva sa po kolaudácii pred spustením MZZO do prevádzky)
formát pdf - 549 KB
Stiahnuť

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

oznamenie-udajov-potrebnych-pre-vypocet-vysky-poplatku-za-znecistenie-ovzdusia
formát pdf - 539 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zvláštne užívanie verejnej zelene / rozkopávkové povolenie v zeleni

ziadost-o-zvlastne-uzivanie-verejnej-zelene-rozkopavkove-povolenie-v-zeleni
formát pdf - 577 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zvláštne užívanie verejnej zelene / zatepľovanie a iné stavebné práce

ziadost-o-zvlastne-uzivanie-verejnej-zelene-zateplovanie-a-ine-stavebne-prace
formát pdf - 577 KB
Stiahnuť