A A A

Tlačivá – Životné prostredie

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Životné prostredie
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:1. decembra 2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-dreviny
formát pdf - 590 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka pozemku na výrub dreviny nachádzajúcej sa na pozemku v jeho vlastníctve

ziadost-o-suhlas-vlastnika-pozemku-s-vyrubom-dreviny
formát pdf - 588 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súhlasu na výstavbu (zmenu) užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO a zmenu stavby

ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vystavbu-zmenu-uzivanie-maleho-zdroja-znecistenia-ovzdusia
formát pdf - 576 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia MZZO

ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-uzivanie-maleho-zdroja-znecistenia-ovzdusia
formát pdf - 575 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zvláštne užívanie verejnej zelene / rozkopávkové povolenie v zeleni

ziadost-o-zvlastne-uzivanie-verejnej-zelene-rozkopavkove-povolenie-v-zeleni
formát pdf - 577 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zvláštne užívanie verejnej zelene / zatepľovanie a iné stavebné práce

ziadost-o-zvlastne-uzivanie-verejnej-zelene-zateplovanie-a-ine-stavebne-prace
formát pdf - 577 KB
Stiahnuť

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022

oznamenie-udajov-potrebnych-pre-vypocet-vysky-poplatku-za-znecistenie-ovzdusia
formát pdf - 539 KB
Stiahnuť