A A A

Obnova ďalšieho úseku mestského opevnenia je úspešne ukončená

DomovOstatnéObnova ďalšieho úseku mestského opevnenia je úspešne ukončená
Obnova ďalšieho úseku mestského opevnenia je úspešne ukončená
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ostatné
Uverejnené:16. januára 2023 Aktualizované:13. novembra 2023

Mestské opevnenie je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorú sa mesto Modra snaží postupne obnovovať z externých zdrojov. Poslednú dotáciu sa podarilo získať od Ministerstva kultúry SR z programu “Obnovme si svoj dom 2022” vo výške 15 000 eur (spolufinancovanie mesta predstavovalo 1 500 eur). Financie boli použité na obnovu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií modranských hradieb vrátane drevených a kovových konštrukcií. Vysúťažený dodávateľ prác INCORPORATED s.r.o. premuroval 36 m hradieb o objeme 45 m3 a vyšpároval úsek s plochou 26 m2.

S históriou vzniku mestského opevnenia súvisí vznik samotného mesta. Prvé písomné pramene o Modre ako o románskej poddanskej osade pochádzajú z roku 1158. V roku 1607 udelil Rudolf II. mestu privilégiá slobodného kráľovského mesta, čím mu vznikla povinnosť opevniť sa. Obranná fortifikačná línia patrí medzi opevnenia bastiónového typu. Mestské opevnenie bolo postavené z lomového kameňa z miestnych zdrojov – malokarpatskej žuly/ruly a tehly, ktorá bola použitá na rímsy a detaily otvorov. Pôvodne bolo v celom rozsahu omietané. Celková dĺžka opevnenia bola 2 300 metrov.

Projekt Obnova časti NKP mestského opevnenia v Modre ÚZPF č. 483/1,3 a reštaurátorský výskum Hornej brány finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Zdroj: GREGOROVÁ, Jana. Modra – hradby. Predprojektová príprava pre začatie obnovy NKP mestského opevnenia v Modre. Sumarizácia stavebného vývoja mestského opevnenia Modra. Bratislava, marec 2013.

Foto: Lucia Mandincová, Matej Kratochvíla