A A A

Revitalizácia vnútrobloku Dukelská – náhradná výsadba

DomovIvestičné akcieRevitalizácia vnútrobloku Dukelská – náhradná výsadba
Revitalizácia vnútrobloku Dukelská – náhradná výsadba
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ivestičné akcieZeleňŽivotné prostredie
Uverejnené:4. októbra 2023 Aktualizované:4. októbra 2023

V rámci revitalizácie vnútrobloku na Dukelskej ulici obnovíme technickú infraštruktúru, vybudujeme parkoviská a polopodzemné kontajnery na odpad. Súčasťou projektu je aj náhradná výsadba a zväčšenie zelených plôch. Štyri Brezy vysadené v ochrannom pásme elektrickej distribučnej siete musíme nahradiť výsadbou nových stromov. Do vnútrobloku sme vybrali beztŕnne kultivary Gledíčie trojtŕňovej a vzrastlé Lipy. Stanú sa súčasťou zatrávneného priestoru ihriska, ktorý sme získali strhnutím pôvodného asfaltového povrchu.

Výrub budeme robiť zajtra, nové stromy nám dodajú koncom novembra a začiatkom decembra ich vysadíme. Pri výbere drevín sme prihliadali na to, aby boli schopné lepšie odolávať teplu a suchu. Mesto Modra sa pri investičných akciách vždy snaží o zachovanie pôvodných stromov a zelene, pričom zvažuje ich vek, zdravotný stav a technické riešenie projektu.

Podrobnosti o revitalizácii vnútrobloku Dukelská.