A A A

charitatívny guláš

Domovcharitatívny guláš
19. decembra 2023

Charitatívne projekty pomôžu naplniť komunitnú špajzu

Výťažok z charity použijeme na nákup potravín do komunitnej špajze.

Čítaj ďalej
21. novembra 2023

Pripravujeme vianočnú zbierku aj charitatívny guláš

Naplňme spoločne komunitnú špajzu a pomôžme núdznym.

Čítaj ďalej