A A A

charitatívny guláš

Domovcharitatívny guláš
21. novembra 2023

Pripravujeme vianočnú zbierku aj charitatívny guláš

Naplňme spoločne komunitnú špajzu a pomôžme núdznym.

Čítaj ďalej