A A A

dotačná schéma

Domovdotačná schéma
7. januára 2022

Dotácie od BSK

Žiadosti pre všetky oblasti je potrebné podať do 17. 1. 2022 do 12:00 hod.

Čítaj ďalej