A A A

triedenie odpadu

Domovtriedenie odpadu
21. augusta 2023

Do červeno-bieleho kontajnera patrí iba drobný elektroodpad

Mesto Modra vyzýva obyvateľov, aby väčšie ektrospostrebiče vozili na Zberný dvor.

Čítaj ďalej
19. apríla 2023

Viac kontajnerov na sklo a viac zvozov

V meste pribudli nové kontajnery na sklený odpad na piatich stojiskách.

Čítaj ďalej
28. marca 2023

Problémy so stavebným odpadom a správnym triedením odpadu pretrvávajú

Stavebný odpad nepatrí do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

Čítaj ďalej