A A A

Problémy so stavebným odpadom a správnym triedením odpadu pretrvávajú

DomovMestoProblémy so stavebným odpadom a správnym triedením odpadu pretrvávajú
Problémy so stavebným odpadom a správnym triedením odpadu pretrvávajú
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčanOdpady
Uverejnené:28. marca 2023 Aktualizované:29. marca 2023

Stavebný odpad nepatrí do kontajnerov na zmesový komunálny odpad

Referát odpadového hospodárstva vyzýva občanov, aby stavebný odpad vyvážali na zberný dvor a nevyhadzovali ho do kontajnerov na zmesový komunálny odpad. Zberný dvor slúži všetkým fyzickým osobám, ktoré:
-platia za komunálny odpad
-majú trvalý pobyt na území mesta
-nemajú trvalý pobyt na území mesta, ale vlastnia tu nehnuteľnosť

Zvozová spoločnosť upozornila Mestský úrad v Modre na stavebný odpad v polopodzemnom kontajneri na zmesový odpad v lokalite Modra – Piesok. “Kontajnerové stojisko na Piesku je monitorované kamerovým systémom. Ak sa bude takýto incident opakovať, kontajner už nevysypú a stane sa tak pre obyvateľov nevyužiteľným,” varuje Katarína Ružeková Poltárska z Referátu odpadového hospodárstva. Drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác od fyzických osôb, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie, je možné uložiť na Zberný dvor za poplatok 36,50 €/t a objemný odpad bez poplatku za uloženie. Zberný dvor je otvorený v pondelok až piatok od 11.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 17.00 h.

Len stlačený odpad je správne vytriedený

Mesto Modra opätovne žiada obyvateľov z bytových domov, aby pri používaní 1100 litrových kontajnerov ako aj nových polopodzemných kontajnerov na triedené zložky: papier, plasty, tetrapaky a kovy, dodržiavali základné pravidlá triedenia a odpad pred vyhodením stláčali. “Zabezpečí sa tak maximálne využitie kapacity kontajnerov. Platí to hlavne pre kartónové krabice, plastové obaly, ale aj pre nápojové kartóny z mlieka či džúsov. Obal je pred vyhodením dôležité zošliapnuť. So stlačeným odpadom sa ľahšie manipuluje, nestlačený odpad zaberá veľa miesta v kontajneri, rýchlejšie ho zaplní a zberová spoločnosť potom odváža vzduch, za čo v konečnom dôsledku zbytočne platíme všetci,” uviedla v tejto súvislosti Katarína Ružeková Poltárska. Prečítajte si ako správne triediť opady TU.

Foto: MsÚ Modra