A A A

Viac kontajnerov na sklo a viac zvozov

DomovOdpadyViac kontajnerov na sklo a viac zvozov
Viac kontajnerov na sklo a viac zvozov
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OdpadyŽivotné prostredie
Uverejnené:19. apríla 2023 Aktualizované:19. apríla 2023

Referát odpadového hospodárstva MsÚ Modra pridal nové kontajnery na sklo na najviac exponované stojiská:

  • Dukelská 38, vedľa budovy pošty,
  • Ferdinanda Píseckého,
  • Moyzesova 55,
  • Partizánska 69, oproti kultúrnemu domu na Kráľovej,
  • Dolinky vjazd.

Do skleného odpadu patria: nevratné sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, sklenené črepy, okenné sklo a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.

“Zároveň sme ročne pridali dva vývozy skla navyše. Stále platí možnosť využiť služby Zberného dvora na Dolnej ulici 144 v prípade väčšieho množstva skleného odpadu,” uviedla Katarína Ružeková Poltárska z Referátu odpadového hospodárstva MsÚ Modra. Prevádzkové hodiny a kompletné info o odpadoch nájdete tu: https://www.modra.sk/odpady/

Ilustračné foto: canva.com