A A A

Návrh VZN mesta Modry č. 3_2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry

DomovVZNNávrh VZN mesta Modry č. 3_2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry
Autor:Alena Červenková Kategórie: VZN
Uverejnené:31. januára 2024 Aktualizované:31. januára 2024

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry.

Návrh VZN č. 3_2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry
formát pdf - 270 KB
Stiahnuť