A A A

Obchodná verejná súťaž – predaj vozidiel

DomovObchodná verejná súťažObchodná verejná súťaž – predaj vozidiel
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Obchodná verejná súťaž
Uverejnené:22. septembra 2023 Aktualizované:25. septembra 2023

Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra

vyhlasuje

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k motorovým vozidlám:

Škoda CAS 25 – RTHP
Škoda 706 MTSP 25
Škoda Fabia

Podmienky súťaže nájdete v prílohách.

 

Vyhlásenie OVS_predaj_Liaz_CAS25-RTHP
formát pdf - 251 KB
Stiahnuť
Vyhlásenie OVS_predaj_Škoda 706 MTSP 25
formát pdf - 252 KB
Stiahnuť
Vyhlásenie OVS_predaj_Škoda Fabia
formát pdf - 252 KB
Stiahnuť