A A A

Oznam – Obchvat Malokarpatského regiónu

DomovOznámenieOznam – Obchvat Malokarpatského regiónu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:4. januára 2023 Aktualizované:4. januára 2023

Na Mestský úrad Modra bol dňa 29. 12. 2022 doručený zámer k navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania navrhovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606, ktorý zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o posudzovaní.)”

Uvedený zámer “Obchvat Malokarpatského regiónu II/502 Pezinok – Modra, Obchvat II/503 Viničné” je zverejnený na webovom sídle ministerstva životného prostredia SR, link: https://bit.ly/3GFJgd9

Do dokumentácie zámeru je možné nahliadnuť po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru na Mestskom úrade Modra (Dukelská 38), na útvare územnej správy a životného prostredia, číslo dverí 15. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od zverejnenia zámeru činnosti. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Oznam-Obchvat Malokarpatského regiónu
formát pdf - 83 KB
Stiahnuť