A A A

oznam

Domovoznam
18. júla 2023

Kancelária prvého kontaktu bude 26. júla zatvorená

Dôvodom je prerušenie distribúcie elektriny.

Čítaj ďalej
8. júna 2023

Mestský úrad a Kancelária prvého kontaktu budú 15. a 16. júna zatvorené

Pracoviská sú mimo týchto dní k dispozícii občanom počas stránkových hodín.

Čítaj ďalej

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Kintler).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Furčák).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Bartošová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Lukáčová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Antušková).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Khandl).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Dugovič, Dugovičová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Mária Lörinc).

Oznam – správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a koncept strategického dokumentu “Územný plán mesta Modra“

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a koncept strategického dokumentu “Územný plán mesta Modra“

Oznam – Obchvat Malokarpatského regiónu

Oznámenie o zámere BSK vybudovať Obchvat Malokarpatska a začatí konania.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Zapletal, Píš, Šimek).

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Zuštiaková, Konyariková...).

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Macák).

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri (Strezenický, Valo, Krokovaiová).

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (Polakovič, Káčer, Krokovaiová).

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Hemžalová).

Informácia k žiadosti o hlasovací preukaz

O vydanie hlasovacieho preukazu pre hlasovanie v Referende 2023 je možné požiadať elektronicky, poštou, osobne.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Petržel, Švrlinga).

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mihalovičová).

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Stoláriková, Pokorný).