A A A

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

DomovVerejná vyhláškaVyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláškaVyhlásenie
Uverejnené:19. februára 2024 Aktualizované:20. februára 2024

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j em

1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Vyhlásenie volieb EP 2024
formát pdf - 82 KB
Stiahnuť