A A A

Vyhlásenie VZN č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry

DomovVyhlásenieVyhlásenie VZN č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VyhlásenieVZN
Uverejnené:16. februára 2024 Aktualizované:18. februára 2024

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry.

VZN č. 3_2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry
formát pdf - 244 KB
Stiahnuť