A A A

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

DomovVerejná vyhláškaVyhláška o dražbe nehnuteľnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:22. mája 2023 Aktualizované:10. júla 2023

JUDr. Ladislav Jakubec – súdny exekútor, Exekútorský úrad, Zámocká 30, 811 01 Bratislava

oznamuje,

že v exekúcii 68EX 617/21 oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava-Ružinov, IČO: 31335004 proti povinným: 1/ xxxxxx 2/ xxxxxx, ktorá začala na základe vykonateľného exekučného titulu: exekučných titulov – uznesenia č. 4Csp/25/2019 zo dňa 29.10.2019 vydaného Okresným súdom Pezinok a uznesenia č. 4Csp/25/2019 zo dňa 17.02.2020 vydaného Okresným súdom Pezinok, návrhu na vykonanie exekúcie zo dňa 06.12.2021 a poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121542390 zo dňa 06.12.2021 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica; sa dňa 25.08.2023 o 09:00 hod. v Exekútorskom úrade, Zámocká 30, 811 01 Bratislava bude konať dražba spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti v prílohe.

Vyhláška o dražbe nehnuteľností 3710_001
formát pdf - 150 KB
Stiahnuť