A A A

verejná vyhláška

Domovverejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Paulík).

Vyhláška o dražbe nehnuteľností

Dražba nehnuteľností v katastrálnom území mesta Modry v exekúcii 68EX 617/21 oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s..

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Nové Zámky verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Kováčová).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti (adresát Peter Paulík).

Verejná vyhláška – súdne pojednávanie

Predvolanie obžalovaného (Nina Fecková) na hlavné pojednávanie, ktoré sa bude konať 29. 3. 2023.

Oznámenie o zmene projektovej dokumentácie k územnému konaniu a upustenie od ústneho konania – ZSD, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s. podala na mesto Modra návrh na vydanie územného rozhodnutia.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu

Zmena termínu kolaudačného konania a ústneho pojednávania ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu

Zmena termínu kolaudačného konania a ústneho pojednávania ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie.

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška - stavebné povolenie (zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Vojčináková)

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

Verejná vyhláška - výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby (zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Mesík, Paulík).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Černák).