A A A

verejná vyhláška

Domovverejná vyhláška

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu

Zmena termínu kolaudačného konania a ústneho pojednávania ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu

Zmena termínu kolaudačného konania a ústneho pojednávania ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie.

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška - stavebné povolenie (zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Vojčináková)

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

Verejná vyhláška - výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby (zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Mesík, Paulík).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Černák).