A A A

Výzva – Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023

DomovOznámenieVýzva – Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023
Autor:Kristína Čechová Kategórie: OznámenieVýzva
Uverejnené:3. apríla 2023 Aktualizované:3. apríla 2023

Mesto Modra oznamuje obyvateľom mesta, že mu dňa 23.03.2023 bola doručená výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava na vykonanie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja.

Celé a úplné znenie zaslanej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava je neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia a je zverejnené v zmysle § 53 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyzva - Preventivna celoplosna deratizacia na uzemi Bratislavskeho kraja
formát pdf - 179 KB
Stiahnuť