A A A

Vyhlásenie VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry

DomovVyhlásenieVyhlásenie VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VyhlásenieVZN
Uverejnené:13. februára 2023 Aktualizované:13. februára 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry.

VZN c. 1_2023, ktorym sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť