A A A

VZN mesta Modry č. 4/2022

DomovVyhlásenieVZN mesta Modry č. 4/2022
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VyhlásenieVZN
Uverejnené:15. decembra 2022 Aktualizované:3. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje:

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra. 

Schválené-VZN č. 4_2022_14.12.2022
formát pdf - 205 KB
Stiahnuť