A A A

Výsledky hlasovania Komisie športu v ankete Športovec mesta Modry za rok 2022

DomovOceneniaVýsledky hlasovania Komisie športu v ankete Športovec mesta Modry za rok 2022
Výsledky hlasovania Komisie športu v ankete Športovec mesta Modry za rok 2022
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OceneniaŠport
Uverejnené:13. apríla 2023 Aktualizované:13. apríla 2023

Mesto Modra zverejňuje výsledky hlasovania Komisie športu v ankete Športovec mesta Modry za rok 2022.

1. Najlepší športovec senior: Tomáš Tschur (hádzaná)
2. Najlepšia športovkyňa senior: Mgr. Katarína Janošťáková (volejbal)
3. Najlepší mládežnícky športovec:
-žiak: Jakub Richter (futbal)
-junior: Marko Jurkovič (hádzaná)
4. Najlepší športový kolektív seniori: Šachový klub Modra (šach)
5.  Najlepší mládežnícky športový kolektív: Laskonky (mažoretky)
6.  Najlepší tréner seniorov:
-Miroslav Ochaba (hádzaná)
-Štefan Maťaš (futbal)
7. Najlepší tréner mládeže
-Mgr. Vladimíra Píšová (hádzaná)
-Peter Holekši (florbal)
8. Najlepší Modran pôsobiaci mimo mesta Modry:
-Sophia Hroncová (streľba)
-Kristián Filip Jakubec (silový trojboj)
-Dávid Mišových (hádzaná)
9. Najpopulárnejší športovec/družstvo mesta Modry za rok 2022

Hlasovanie verejnosti v poslednej 9. kategórii prebieha prostredníctvom web stránky mesta Modry do 13. mája 2023 (vrátane). Za platné hlasy sa považujú všetky hlasy poslané v hlasovacom období a podľa pravidiel hlasovania. Ocenení v danej kategórii budú športovci/družstvá, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach po spočítaní všetkých platných hlasov.

Komisia športu navrhla na Ocenenie za aktivitu v športovej oblasti pani Emíliu Šebovú, pána Ľudovíta Šeba a pána Vincenca Mráza. Zároveň navrhla oceniť pána Ivana Bartoša In memoriam za celoživotný prínos k rozvoju a podpore športu v meste Modra.

Víťazi v jednotlivých kategóriách si preberú ocenenia na slávnosti v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre 24. mája 2023 o 17.00 hodine.

Ilustračné foto: Lucia Mandincová