A A A

VZN č. 3/2018 o pamätihodnostiach mesta Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 3/2018 o pamätihodnostiach mesta Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modra v súlade s § 4 ods. 3, písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta Modra.

VZN č. 3_2018 o pamätihodnostiach mesta Modra+príloha
formát pdf - 280 KB
Stiahnuť