A A A

VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o čistote mesta a o verejnom poriadku

DomovPlatné VZNVZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o čistote mesta a o verejnom poriadku
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 2/2016 o čistote mesta a o verejnom poriadku.

VZN č. 6_2020,ktorym sa meni a doplna VZN c.2_2016 o cistote mesta a verejnom poriadku
formát pdf - 195 KB
Stiahnuť