A A A

Hlasitá skúška sirén v piatok na pravé poludnie

DomovObčanHlasitá skúška sirén v piatok na pravé poludnie
Hlasitá skúška sirén v piatok na pravé poludnie
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ObčanVýstrahy
Uverejnené:8. decembra 2022 Aktualizované:9. decembra 2022

Ministerstvo vnútra SR pripomína preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v piatok 9. decembra o 12:00 h. Po prvý raz od vypuknutia vojny na Ukrajine pôjde o hlasitú skúšku. Pri tejto príležitosti prinášame prehľad o signáloch sirén.

📢 PRESKÚŠANIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI SYSTÉMOV VAROVANIA OBYVATEĽSTVA
➡ dvojminútový stály tón sirén, sprevádzaný hovorenou informáciou: „Pozor, skúška sirén“ a „Koniec skúšky sirén“
➡ preskúšavanie na starších elektromotorických sirénach je spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 h. Na elektronických sirén sa vykonáva hlasitá skúška dvakrát ročne, spravidla v júni a decembri, v ostatných mesiacoch sa realizuje tichá skúška.

📢 VAROVNÉ SIGNÁLY NA VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
➡ Sirény sa spúšťajú mimo doby pravidelného preskúšania, keď hrozí, alebo vznikla mimoriadna udalosť.
➡ Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím varuje, pričom súčasťou signálu je aj hovorená informácia o konkrétnom type mimoriadnej udalosti. Počúvajte taktiež následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

🆘 VŠEOBECNÉ OHROZENIE
➡ dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, napríklad chemický, radiačný poplach alebo aj teroristická hrozba.

🌊 OHROZENIE VODOU
➡ šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
🔚 KONIEC OHROZENIA
➡ dvojminútový stály tón sirén pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

❓ ČO UROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania)

🔺 OKAMŽITE SA UKRYTE
➡ pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
➡ ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
➡ ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
➡ v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

🔺 ZATVORTE OKNÁ A DVERE
➡ vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
➡ uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

🔺ZAPNITE RÁDIO ALEBO TELEVÍZIU
➡ sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov – dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
➡ v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
➡ telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Ilustračné foto: canva.com
Text: Ministerstvo vnútra SR