A A A

Štatistické zisťovanie

DomovObčanŠtatistické zisťovanie
Štatistické zisťovanie
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ObčanŠtatistika
Uverejnené:7. decembra 2022 Aktualizované:7. decembra 2022

Štatistický úrad SR pravidelne zisťuje údaje pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 273 samospráv (2 500 domácností), medzi nimi aj mesto Modra. V období do 12. januára 2024 navštívi vybrané domácnosti zamestnanec úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a prijímov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente, alebo na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 905 920 662 – Mgr. Roman Schieber, vedúci oddelenia.

 

 

 

Štatistické zisťovanie 05122022
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť