A A A

Údaje

DomovMestoO ModreÚdaje
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:27. novembra 2022

Celková rozloha: 49 623 633 m2
Miestne časti: Kráľová, Harmónia, Piesok
Lesy: 23 719 603 m2
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021: 9 349
Vodné plochy: 536 058 m2
Vinice: 7 553 551 m2
Orná pôda: 7 520 208 m2
Nadmorská výška: stred – 175 m n. m., kataster – 144 – 709 m n. m.