A A A

Údaje

DomovMestoO ModreÚdaje
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:14. októbra 2023

Celková rozloha: 51 584 435 m2
Miestne časti: Modra, Kráľová, Harmónia, Piesok
Lesy: 23 975 798 m2
Počet obyvateľov po poslednom sčítaní v r. 2021 : 9 346 (muži 4 545, ženy 4 801)
Vodné plochy: 555 228 m2
Vinice: 7 530 343 m2
Orná pôda: 27 434 713 m2
Nadmorská výška: stred – 175 m n. m., kataster – 144 – 709 m n. m.