A A A

Prihlášky na župné stredné školy treba podať do 20. marca 2023

DomovŠkolstvoPrihlášky na župné stredné školy treba podať do 20. marca 2023
Prihlášky na župné stredné školy treba podať do 20. marca 2023
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Školstvo
Uverejnené:1. marca 2023 Aktualizované:1. marca 2023

Deviataci základných škôl si môžu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja vybrať z 54 stredných škôl. Z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, ďalej 2 konzervatóriá a 3 školy umeleckého priemyslu. Najväčší záujem je stále o bilingválne gymnáziá, ale žiaci si vyberajú aj bilingválne technické lýceum, grafický dizajn, informatiku či odbor zubný asistent.

V Modre sú na výber nasledovné stredné školy:

Gymnázium Karola Štúra je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá ponúka možnosť výberu cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a od 3. ročníka široký výber voliteľných predmetov. Prioritou školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium.
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska otvára odbory: Vinárska prevádzka, Somelierstvo, Podnikanie, Agroturistika
Stredná odborná škola pedagogická otvára odbory: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, Animátor voľného času

“Za posledné roky narástol záujem o štúdium na župných stredných školách o tretinu. A to nielen o gymnáziá, ale vyšší počet prihlášok zaznamenali aj odborné školy. Verím, že tento trend bude pokračovať. Miest je dostatok, pribudne aj nový odbor digitálna maľba – koncept art, ktorý bude od septembra otvorený na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Rovnako pribudli aj centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na Strednej odbornej škole informačných technológií na Hliníckej v Bratislave pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií či na Strednej odbornej škole technológií a remesiel na Ivanskej ceste pre stavebníctvo. Čoskoro však budú otvorené aj ďalšie COVP a to v Spojenej škole Ivanka pri Dunaji v oblastiach agropodnikanie – farmárstvo, chov koní a jazdectvo, kynológia, rybárstvo a na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského v Bratislave pre potravinárstvo,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Prvé kolo prijímacích skúšok sa koná v dvoch termínoch:
Odbory bez talentových skúšok – prvý termín 4. máj (prípadne aj 5. máj), druhý termín 9. máj (prípadne aj 10. máj).
Odbory s talentovými skúškami – prvý termín 2. máj (prípadne aj 3. máj a 28. apríl), druhý termín 11. máj (prípadne aj 12. máj a 15. máj).

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách sa bude konať v dvoch fázach:
Overenie športového výkonu od 21. marca do 14. apríla pre všetky druhy športov a overenie zdravotnej spôsobilosti 2. mája (prípadne  aj 28. apríla a 3. mája) v prvom termíne a 11. mája (prípadne aj 12. mája a 15. mája) v druhom termíne. Druhé kolo prijímacích skúšok na neobsadené miesta bude 20. júna.

V aktuálnom prijímacom konaní, na školský rok 2023/2024, ponúkajú župné stredné školy štúdium pre 5 095 žiakov končiacich ročníkov ZŠ. Prehľadný zoznam stredných škôl a ich jednotlivých odborov, ktoré BSK ponúka, nájdete na stránke www.strednapremna.sk.

Náš tip:
Končíš základku a nevieš čo ďalej?  Stiahni si užitočnú brožúru s detailným prehľadom stredných škôl.

„Výberu treba venovať dostatočnú pozornosť a premyslieť si čo ma baví, v čom som dobrý a kde sa vidím, v akom obore. Aj v ankete, ktorú sme realizovali minulý rok, nám vyšlo práve uplatnenie sa v praxi ako druhá najdôležitejšia vec pri výbere školy. Prvou bol fakt, aby ich zvolený odbor bavil. Dozvedeli sme sa aj to, že hlavné slovo pri výbere školy majú samotní žiaci a až na druhom mieste je vplyv rodičov. Z ankety sme zistili aj to, odkiaľ majú žiaci informácie o školách. Najviac ich získavajú od rodičov či príbuzných, potom od kamarátov a známych. Ďalej ako dôležitý zdroj nasleduje internet, učitelia, ale aj naša brožúra Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! V nej je tiež všetko o našich školách, ich ponuke, uplatnení, získaných oceneniach či zahraničných programoch,” doplnil Juraj Droba.

Zdroj: BSK
Foto: canva.com