A A A

Zápis do materských a základných škôl v Modre

DomovŠkolstvoZápis do materských a základných škôl v Modre
Zápis do materských a základných škôl v Modre
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Školstvo
Uverejnené:2. marca 2023 Aktualizované:2. marca 2023

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry prijímajú žiadosti o prijatie detí.

1. Materské školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podávajú od 1. mája do 31. mája 2023:
-osobne 16. mája 2023 v konkrétnych materských školách (čas si určí každá MŠ osobitne a zverejní ho na svojej web stránke)
-elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
-písomne poštou na adresu jednotlivých MŠ

Podrobnosti čítajte v prílohe. Formulár „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy“ je k dispozícií na web stránkach jednotlivých materských škôl.

MŠ SNP 14
www.materskaskolamodra.sk
e-mail: riaditelka.mssnp14@gmail.com
MŠ Kalinčiakova 11
www.mskalinciakova.sk
e-mail: riaditelka@mskalinciakova.sk
MŠ Sládkovičova 13
www.mssladkovicova13.sk
e-mail: mssladkovicova13@gmail.com

2. Základné školy

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry pre školský rok 2023/2024 bude v dňoch: 19. a 20. apríla 2023 v čase od 14.00 do 18.00 hod. v jednotlivých základných školách. Podrobnosti čítajte v prílohe alebo na web stránkach základných škôl.

Elektronické prihlasovanie na štúdium je už spustené:
ZŠ Ľudovíta Štúra: https://zslsmo.edupage.org/register/
ZŠ Vajanského: https://zsvajanskeho.edupage.org/register/

Radi Vám poradíme telefonicky na čísle 033/6908314 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: michaela.galovicova@msumodra.sk.

Ilustračné foto: canva.com

Zápis do MŠ 2023
formát pdf - 207 KB
Stiahnuť
Zápis do ZŠ 2023
formát pdf - 154 KB
Stiahnuť