A A A

Revitalizácia Moyzesovej ulice a rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici

DomovDopravaRevitalizácia Moyzesovej ulice a rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici
Revitalizácia Moyzesovej ulice a rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Doprava
Uverejnené:11. júla 2023 Aktualizované:18. júla 2023

Revitalizácia Moyzesovej ulice napreduje

BVS, a.s. finišuje s rekonštrukciou druhej časti Moyzesovej ulice. V rámci príprav staveniska sme realizovali povolený výrub stromov a kríkov, aby mohol zhotoviteľ Doprastav, a.s. od 17. júla začať s rekonštrukciou dažďovej kanalizácie, budovaním novej cesty, chodníkov a odstavných plôch. Moyzesova ulica by mala byť aj s náhradnou výsadbou kompletne hotová do konca roku 2023. Vysúťažená cena prác je 707 337 €.

Rekonštrukcia chodníka – Štefánikova ulica III. etapa

Začíname s rekonštrukciou pravostranného chodníka na Štefánikovej ulici v smere z Pezinka, v úseku od Ul. 1. mája po Šúrsku ulicu (III. etapa), zoznam prác:
-schválený výrub stromov (od zajtra)
-búracie práce (koniec júla)
-rekonštrukcia vodovodu a vodovodných prípojok (august – október)
-výstavba nových chodníkov, vjazdov do domov, odstavných pásov pre vozidlá (do konca roka 2023)

Práce bude realizovať vysúťažená spoločnosť PRO EXTERIER s.r.o., Bratislava za 147 766 €. Termín dokončenia stavby – koniec roku 2023.

Ilustračné foto: canva.com
Foto v galérii: MsÚ Modra

Moyzesova II.-situácia
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť
Chodník Štefánikova-celková situácia
formát pdf - 736 KB
Stiahnuť