A A A

Slávnostné oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

DomovŠkolstvoSlávnostné oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
Slávnostné oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Školstvo
Uverejnené:29. marca 2023 Aktualizované:30. marca 2023

Srdečne blahoželáme oceneným pedagógom z modranských škôl pri príležitosti Dňa učiteľov. V Kultúrnom dome v Modre si slávnostne z rúk primátora Juraja Petrakoviča, predsedníčky školskej komisie MsZ Andrei Kukumbergovej a viceprimátora Mariána Gavorníka prevzali pamätné plakety.

• MŠ SNP: p. Lívia Ondrejkovičová
• MŠ Kalinčiakova: Mgr. Ivana Hrušková
• MŠ Sládkovičova: p. Adriana Horváthová
• ZUŠ Modra: p. Monika Bieliková
• Spojená škola: Mgr. Zuzana Polanská
• ZŠ Vajanského: Mgr. Kristína Freyer Lukáčová, Mgr. Jana Ochabová
• ZŠ Ľ. Štúra: Mgr. Erika Lindtnerová, Mgr. Iveta Horáková
• SOŠPe: PhDr. Viera Kotásková, Mgr. Barbora Uhrovičová
• SOŠVO: Mgr. Peter Slamka a Ing. Rastislav Schön
• Gymnázium K. Štúra: Mgr. Monika Klimovská a Mgr. Daniela Valachová

Pedagógov nominovali riaditelia jednotlivých škôl. V úvode stretnutia sa prítomným prihovoril primátor, v kultúrnom programe sa predstavili študentky Strednej odbornej školy pedagogickej, ďalej hosť – hudobník Ladislav Fančovič s orchestrom a o pohodlie hostí sa po celé popoludnie starali šikovní študenti Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Občerstvenie poskytla Školská jedáleň pri ZŠ Ľ. Štúra, Pekáreň Častá, Pekáreň Harmónia a Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr.

Text a foto: Jana Kuchtová, MZ