A A A

Športovec mesta Modry za rok 2023

DomovŠportŠportovec mesta Modry za rok 2023
Športovec mesta Modry za rok 2023
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ŠportVýzvy
Uverejnené:20. februára 2024 Aktualizované:22. februára 2024

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Modry vyzýva športové kluby a združenia podporujúce športovú aktivitu detí a mládeže v meste, aby sa opäť zapojili do ankety Športovec mesta Modry za rok 2023. Anketa je výbornou príležitosťou pre kluby a športové združenia ako zviditeľniť svoju činnosť, úspechy jednotlivcov či družstiev, pritiahnuť pozornosť nových športových nádejí a rozšíriť tým aj svoju fanúšikovskú základňu.

Na základe platných nominácií športových klubov a združení budú hlasovaním členov Komisie športu určení víťazi v jednotlivých kategóriách. Po zverejnení nominovaných športovcov/družstiev bude hlasovať verejnosť v apríli, v internetovom hlasovaní v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2023.

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Modre bude vyberať z návrhov nominovaných v nasledovných kategóriách:
1.    Najlepší športovec – senior
2.    Najlepšia športovkyňa – senior
3.    Najlepší mládežnícky športovec (žiak, dorastenec)
4.    Najlepšia mládežnícka športovkyňa (žiačka, dorastenka)
5.    Najlepší športový kolektív – seniori
6.    Najlepší mládežnícky športový kolektív (všetky mládežnícke kategórie)
7.    Najlepší tréner seniorov
8.    Najlepší tréner mládeže (juniori, dorastenci)
9.    Najlepší Modran pôsobiaci mimo mesta Modry

Podmienky nominácie (návrhu):
Stiahnite si a vyplňte formulár nominácií.

Nominácie, so všetkými potrebnými údajmi je potrebné poslať do 22. marca 2024 (vrátane) na e-mailovú adresu: michaela.galovicova@msumodra.sk, osobne v podateľni MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra. Spracované nominácie zverejníme na www.modra.sk a následne bude spustené hlasovanie v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2023.

Ilustračné foto: canva.com

formular-nominacii-2023
formát pdf - 116 KB
Stiahnuť