A A A

Oznam – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

DomovOznámenieOznam – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Autor:Kristína Čechová Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:22. mája 2024 Aktualizované:22. mája 2024

Mestu Modra bolo dňa 21.05.2024 doručené rozhodnutie  vydané v zisťovacom konaní navrhovaného strategického dokumentu “Územný plán mesta Modry – Zmeny a doplnky č. 6“.
Mestu Modra ako dotknutá obec v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie informuje  verejnosť  o rozhodnutí  vydanom v zisťovacom konaní.

 

 

Oznam - Rozhodnutie vydané v zistovacom konaní
formát msword - 113 KB
Stiahnuť