A A A

prerokovanie

Domovprerokovanie
15. marca 2023

Záznam z verejného prerokovania konceptu Územného plánu

Pripomienky ku konceptu nového ÚP môže verejnosť posielať do konca marca 2023.

Čítaj ďalej
1. februára 2023

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu mesta Modra

Pripomienky k novému ÚP môže verejnosť posielať do konca marca 2023.

Čítaj ďalej