A A A

zápis

Domovzápis
25. marca 2024

Zápis detí do materských škôl v Modre v školskom roku 2024/2025

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podávajú v máji.

Čítaj ďalej
14. marca 2024

Zápis detí do základných škôl v Modre v školskom roku 2024/2025

Zápis bude v dňoch 17. a 18. apríla od 14:00 do 18:00 hod.

Čítaj ďalej
2. marca 2023

Zápis do materských a základných škôl v Modre

MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry prijímajú žiadosti o prijatie detí.

Čítaj ďalej