A A A

zmluva

Domovzmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (SCVČ) – dodatok

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (SABUŽ)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (OZ Za lepšie vzdelávanie)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (SABUŽ)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (OZ Za lepšie vzdelávanie)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023

Celková ročná suma poskytovaná na základe tejto zmluvy je 105,20 € za 1 dieťa s trvalým pobytom v meste Modra.