A A A

Nariadenie opatrení pre vlastníkov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

DomovRozhodnutieNariadenie opatrení pre vlastníkov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.
Autor:Kristína Čechová Kategórie: RozhodnutieVýzva
Uverejnené:8. februára 2024 Aktualizované:8. februára 2024

Za účelom zabránenia ďalšieho šírenia vtáčej  chrípky,  vysokopatogénneho  infekčného chorenia vyskytujúceho sa najmä u kury domácej, moriek, kačiek, husí, perličiek, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u pštrosov či emu.

Nižšie  uvedené opatrenia  je nevyhnutné zaviesť z dôvodu prevencie a zabránenia šírenia tohto ochorenia. S prihliadnutím na skutočnosť, že  bolo toto ochorenie  potvrdené  v lokalite vzdialenej od Modry minimálne 10 km.
Keďže ide o ochorenie, ktoré môže predstavovať  vážne nebezpečenstvo  pre zdravie a zvierat a ľudí, Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil  vlastníkom hydiny a iných vtákov v katastrálnom území obcí Doľany, Budmerice, Jablonec, Vištuk, Šenkvice, Vinosady, Modra, Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová, Ružindol tieto opatrenia na ochranu domácich chovou hydiny:

1.      Nahlásiť  do 15.02.2024 mestu Modra  všetku doma chovanú hydinu a iné vtáky držané v zajatí s uvedením druhu chovaných vtákov, ich počet  a umiestnenie.  Tieto údaje je možné nahlásiť mailom na: kristina.cechova@msumodra.sk, cez sms správu alebo priamo na tel. 0904 889 542,  +421 33 6908 333.
2.      Zabezpečiť umiestnenie hydiny a iných držaných vtákov vo uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu držaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom, alebo s inými zvieratami.
3.      Zabezpečiť vo zvýšenej miere opatrenia biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým:
a)      dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí,
b)      zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu držaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
c)      voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
d)      bezodkladne oznámiť na RYPS Senec (tel. 02/45926212, 0911900380, 0902900377) akékoľvek príznaky aviárnej intluenzy u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:
–      pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
–      pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
–      týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
–      akýkoľvek klinický prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
4.      Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a inými vtákmi držanými v zajatí; viesť si záznamy návštev v chovoch, kde sa nachádza držané vtáctvo. Každá osoba, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde je povinná prísne dodržiavať opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu vtáčej chrípky.
5.      S celými telami alebo časťami mŕtvych alebo zabitých vtákov naložiť podľa pokynov RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0911900380, 0902900377).

Ďalej RVPS Senec zakazuje:

1.      Akékoľvek premiestňovanie živej alebo zabitej/usmrtenej hydiny a iného vtáctva, celých tiel alebo častí mŕtvych voľne žijúcich alebo držaných vtákov (vrátane peria), ich vajec, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu a ich vedľajších živočíšnych produktov v rámci pásma dohľadu, z pásma dohľadu a do pásma dohľadu.
2.      Premiestňovanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom pochádzajúcimi od držaného vtáctva v pásme dohľadu, z pásma dohľadu a do pásma dohľadu.
3.      Konanie trhov, výstav, prehliadok a iné zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva v pásme dohľadu.

Tieto opatrenia platia od 5.2.2024 do odvolania

Rozhodnutie - Regionalna veterinarna a potravinova sprava Senec
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť