A A A

Návrh VZN mesta Modry č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry

DomovVZNNávrh VZN mesta Modry č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry
Autor:Alena Červenková Kategórie: VZN
Uverejnené:29. novembra 2023 Aktualizované:29. novembra 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry

Návrh VZN č. 4_2023_o ochrane ovzdušia
formát pdf - 543 KB
Stiahnuť
Tagy: návrhVZN