A A A

Návrh VZN mesta Modry č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modry č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DomovVZNNávrh VZN mesta Modry č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modry č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Autor:Alena Červenková Kategórie: VZN
Uverejnené:29. novembra 2023 Aktualizované:29. novembra 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN č. 7_2023_Dane a popl. 2023
formát pdf - 554 KB
Stiahnuť
Tagy: návrhVZN