A A A

rozhodnutie

Domovrozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Zariadenie pre seniorov komunitného typu

Umiestnenie stavby - Zariadenie pre seniorov komunitného typu.

Oznam – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

“Územný plán mesta Modry – Zmeny a doplnky č. 6“

Rozhodnutie o umiestnení stavby “Modra-Harmónia, Panský chodník – sanácia verejnej splaškovej kanalizácie”

Umiestnenie stavby "Modra-Harmónia, Panský chodník - sanácia verejnej splaškovej kanalizácie."

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Umiestnenie stavby ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie k výrubu zelene – Verejná vyhláška

Rozhodnutie k výrubu zelene - Verejná vyhláška

Rozhodnutie – povolenie užívania stavby ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu”

povolenie užívania stavby ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu."

Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša”

Umiestnenie stavby ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie o umiestnení stavby – ,,GPON ESET Modra – časť Harmónia aktualizácia”

Umiestnenie stavby ,,GPON ESET Modra - časť Harmónia aktualizácia" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie – povolenie užívania stavby Obytná zóna NU21 pri Veštíkovej horárni

Povolenie užívania stavby "Obytná zóna NU21 pri Veštíkovej horárni."

Rozhodnutie – povolenie stavby „BA_Píla – Modra Piesok”

Povolenie stavby „BA_Píla - Modra Piesok."

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie siete NN, Modra – Badogy“

Umiestnenie stavby „Rozšírenie siete NN, Modra – Badogy“ pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná a. s.

Rozhodnutie o užívaní stavby „Obytný súbor Modra – Malé hliny“

Kolaudačné rozhodnutie - Obytný súbor Modra – Malé hliny

Rozhodnutie o užívaní stavby „Cyklocesta Modra – Šenkvice“

Kolaudačné rozhodnutie - Cyklocesta Modra – Šenkvice.

Rozhodnutie – Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu

Dodatočné povolenie stavby: ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu." 

Rozhodnutie – povolenie stavby „Rekreačná chata – novostavba”

Povolenie novostavby rekreačnej chaty v Modre v lokalite Harmónia.

Rozhodnutie Okresného úradu Pezinok

Rozhodnutie Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie.