A A A

Oznámenie o uložení písomnosti

DomovVerejná vyhláškaOznámenie o uložení písomnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:25. októbra 2023 Aktualizované:25. októbra 2023

Colný úrad Bratislava vidal Rozhodnutie č. 680042211/2023 zo dňa 12. 09. 2023, ktorým oznamoval účastníkovi konania (Paulík Peter, trvale bytom Modra, 900 01 Modra) Rozhodnutie o uložení pokuty. Rozhodnutie nie je možné doručiť účastníkovi konania, keďže sa v mieste doručovania nezdržuje a jeho pobyt nie je známy.

CU_VV oznamenie o ulozeni písomností_Paulík Peter
formát pdf - 181 KB
Stiahnuť