A A A

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

DomovVerejná vyhláškaOznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:25. októbra 2023 Aktualizované:25. októbra 2023

Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,8 17 62 Bratislava, IČO: 35763469
Stavba: ,,INS FTTH PK PEZN 02 Modra J. Bakoša”
Miesto stavby: ulica Jána Bakoša, Moyzesova, Ferdinanda Píseckého, na pozemkoch v zmysle priloženej situácie
Druh stavby podľa § 43a ods.3 písm.h) stavebného zákona: inžinierske stavby – líniová stavby (§139 ods.3 písm. f) stavebného zákona)
Účel stavby: poskytnutie vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb
Pre stavebníka: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,8 17 62 Bratislava, IČO: 52114716

Návrh podaný dňa: 13. 04. 2023, doplnený 28. 06. 2023, 26. 07. 2023 a 14. 08. 2023.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

Slovak Telekom - INS FTTH PK PEZN 02 Modra
formát pdf - 887 KB
Stiahnuť