A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

6. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Petržel, Švrlinga).

Oznámenie o uložení zásielky

5. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mihalovičová).

Oznámenie o začatí správneho konania

2. decembra 2022

Oznámenie o začatí správneho konania (výrub dreviny).

Oznámenie o začatí správneho konania

2. decembra 2022

Oznámenie o začatí správneho konania (výrub dreviny).

Oznámenie o začatí správneho konania

2. decembra 2022

Oznámenie o začatí správneho konania (výrub dreviny).

Oznámenie o uložení zásielky

2. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Stoláriková, Pokorný).

Oznámenie o uložení zásielky

1. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR (Poruban, Novák).

Oznámenie o uložení zásielky

30. novembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mäsiar, Bacigál).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

30. novembra 2022

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Mesík, Paulík).