A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania

2. decembra 2022

Oznámenie o začatí správneho konania (výrub dreviny).

Oznámenie o začatí správneho konania

2. decembra 2022

Oznámenie o začatí správneho konania (výrub dreviny).

Oznámenie o uložení zásielky

2. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Stoláriková, Pokorný).

Oznámenie o uložení zásielky

1. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR (Poruban, Novák).

Oznámenie o uložení zásielky

30. novembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mäsiar, Bacigál).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

30. novembra 2022

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Mesík, Paulík).

Oznámenie o uložení zásielky

29. novembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR (Švrlinga).

Návrh rozpočtu mesta Modry na roky 2023 – 2025

29. novembra 2022

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na rok 2023 je záväzný a rozpočty na nasledujúce 2 roky sú orientačné.

Návrhy nových VZN

29. novembra 2022

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrhy VZN.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023

29. novembra 2022

Celková ročná suma poskytovaná na základe tejto zmluvy je 105,20 € za 1 dieťa s trvalým pobytom v meste Modra.

Oznámenie o uložení zásielky

28. novembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimonovič, Píš, Fiala, Billa).

Oznámenie o uložení zásielky

23. novembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR (Gajdoš).

Oznámenie o uložení zásielky

21. novembra 2022

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (Špaček).

Oznámenie o uložení zásielky

18. novembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR (Švrlinga, Billová).

Oznámenie o začatí správneho konania

16. novembra 2022

Informácia o začatí správneho konania (výrub dreviny).