A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Rozhodnutie o užívaní stavby „Obytný súbor Modra – Malé hliny“

30. mája 2023

Kolaudačné rozhodnutie - Obytný súbor Modra – Malé hliny

Oznámenie o uložení zásielky

29. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Hlavina).

Rozhodnutie o užívaní stavby „Cyklocesta Modra – Šenkvice“

29. mája 2023

Kolaudačné rozhodnutie - Cyklocesta Modra – Šenkvice.

Oznámenie o uložení zásielky

26. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Drgoňová).

Oznámenie o uložení zásielky

26. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Joska, Ronecová, Kleberc).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

25. mája 2023

Daňový úrad Bratislava verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Paulík).

Oznámenie o uložení zásielky

25. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Gajdoš).

Oznámenie o uložení zásielky

25. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kolníková).

Oznámenie o uložení zásielky

24. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Juranová).

Oznámenie o uložení zásielky

24. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šebo).

Oznámenie o uložení zásielky

24. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Pokorný).

Oznámenie o uložení zásielky

23. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Drozda, Veselý, Hudák).

Vyhláška o dražbe nehnuteľností

22. mája 2023

Dražba nehnuteľností v katastrálnom území mesta Modry v exekúcii 68EX 617/21 oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s..

Oznámenie o uložení zásielky

22. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polakovič).

Oznámenie o uložení zásielky

18. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Pribula, Beňovič).

Oznámenie o uložení zásielky

17. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Paulík).

Oznámenie o uložení zásielky

17. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Nývlt).

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

16. mája 2023

Mesto Nové Zámky verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti (Kováčová).

Oznámenie o uložení zásielky

16. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Nývlt).

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

26. apríla 2023

Informácia o začatí správneho konania - výrub dreviny na pozemku registra C-KN par. č. 2442 v k. ú. Modra.