A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

12. júna 2024

Informácia o začatí správneho konania - výrub dreviny na pozemku registra C-KN par. č. 1023 v k. ú. Modra.

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

12. júna 2024

Informácia o začatí správneho konania - výrub dreviny na pozemku registra C-KN par. č. 398 v k. ú. Modra.

OZNAM „Územný plán obce Vištuk – Zmena a doplnok č. 5/2020, máj 2024“

11. júna 2024

„Územný plán obce Vištuk – Zmena a doplnok č. 5/2020, máj 2024“

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

10. júna 2024

Na zhromaždenie sú pozvaní vlastníci pozemkov v poľovnom revíri "Šenkvice."

Oznámenie o uložení zásielky

10. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Špaček).

Zápisnice – Eurovoľby

10. júna 2024

Zápisnice o výsledkoch parlamentných volieb 2023.

Oznámenie o uložení zásielky

6. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Bacigál).

Oznámenie o uložení zásielky

5. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kintler).

Oznámenie o uložení zásielky

4. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Paulo, Krokovaiová, Nývlt).

Oznámenie o uložení zásielky

3. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Paulo, Krokovaiová, Nývlt).

Oznámenie o uložení zásielky

30. mája 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mesík).

Predĺženie stavebného povolenia – „Cyklotrasa Vinosady – Modra – Dubová“

29. mája 2024

Mesto Modra prijalo dňa 27.03.2024 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. SOÚ-14405/2022-631- BPi.

Dražobná vyhláška

15. mája 2024

Dražobná vyhláška podľa § 140 a nasl. Zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavby a pozemkov na Šúrskej ulici v Modre

7. mája 2024

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a budovy na Šúrskej ulici.

Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Malé hliny“

7. mája 2024

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Malé Hliny.

Nariadenie opatrení pre vlastníkov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

8. februára 2024

Nariadenie opatrení pre vlastníkov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

20. júna 2023

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Konyariková, Dudová).

Oznámenie o uložení zásielky

5. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimek).

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

2. januára 2023

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.