A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Rozhodnutie k výrubu zelene – Verejná vyhláška

23. februára 2024

Rozhodnutie k výrubu zelene - Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení zásielky

23. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Bottan).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

22. februára 2024

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (M. Uherčík).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

22. februára 2024

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (D. Uherčík).

Oznámenie o uložení zásielky

22. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Píš).

Oznámenie o uložení zásielky

22. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič).

Oznámenie o uložení zásielky

21. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Tahotný).

Oznámenie o uložení zásielky

20. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Stoláriková).

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

20. februára 2024

Informácia o začatí správneho konania - výrub dreviny pozemku registra E-KN par. č. 4921 v k. ú. Modra.

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

19. februára 2024

Predseda NR SR určil deň konania Volieb do Európskeho parlamentu na sobotu 8. júna 2024.

Vyhlásenie VZN č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry

16. februára 2024

Vyhlásenie VZN č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás...

Vyhlásenie VZN č. 2/2024 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Modry

16. februára 2024

Vyhlásenie VZN č. 2/2024 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Modry

Vyhlásenie VZN č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Modry

16. februára 2024

Vyhlásenie VZN č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Modry.

Oznámenie o uložení zásielky

16. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šiffelová).

Oznámenie o uložení zásielky

15. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mesík).

Oznámenie o uložení zásielky

14. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Bottan).

Oznámenie o uložení zásielky

12. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Valko, Lalinský).

Oznámenie o uložení zásielky

12. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polakovič).

Oznámenie o uložení zásielky

12. februára 2024

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Ružičková).

Nariadenie opatrení pre vlastníkov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

8. februára 2024

Nariadenie opatrení pre vlastníkov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.