A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

29. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Marciňa, Píš).

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

28. septembra 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania konania - Rozvody technickej infrašruktúry.

Oznámenie o uložení zásielky

28. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Valko, Polkorábová).

Oznámenie o uložení zásielky

26. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Joska).

Rozhodnutie – povolenie stavby „BA_Píla – Modra Piesok”

25. septembra 2023

Povolenie stavby „BA_Píla - Modra Piesok."

Obchodná verejná súťaž – predaj vozidiel

22. septembra 2023

Mesto Modra vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj vozidiel.

Oznámenie o uložení zásielky

20. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Lonchar, Vašiová).

Oznámenie o uložení zásielky

20. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kováčová, Kleberc).

Oznámenie o uložení zásielky

18. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Krokovaiová, Herák, Káčer).

Oznámenie o uložení zásielky

14. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimonovič).

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2023 – V ý z v a

13. septembra 2023

Preventívna celoplošná deratizácia

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

20. júna 2023

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania.

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Konyariková, Dudová).

Oznámenie o uložení zásielky

5. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimek).

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

2. januára 2023

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Oznámenie o uložení zásielky

2. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strapák, Polkorábová...).

Oznámenie o uložení zásielky

29. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič Jakub).

Oznámenie o uložení zásielky

28. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kleberc Andrej).

Oznámenie o uložení zásielky

23. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Píš Simon).

Oznámenie o uložení zásielky

21. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Pokorný Michal).