A A A

VZN mesta Modry č. 6/2022

DomovVyhlásenieVZN mesta Modry č. 6/2022
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VyhlásenieVZN
Uverejnené:15. decembra 2022 Aktualizované:15. decembra 2022

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 1/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Modry.

Schválené-VZN č. 6_2022_14.12.2022
formát pdf - 252 KB
Stiahnuť