A A A

Pravidlá na Cykloceste Modra – Šenkvice

DomovDopravaPravidlá na Cykloceste Modra – Šenkvice
Pravidlá na Cykloceste Modra – Šenkvice
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DopravaObčan
Uverejnené:26. júla 2023 Aktualizované:26. júla 2023

Cyklocesta Modra – Šenkvice je účelovou cestou s obmedzenými šírkovými parametrami a rôznymi typmi povrchov, prioritne určená pre cyklistov, korčuliarov a chodcov. Preto, ak na ňu vstupujete, prispôsobte rýchlosť jazdy a zvýšte pozornosť pri pohybe na bicykli. Ďakujeme, že ste k sebe ohľaduplní. Na cestách sa pohybujete na vlastnú zodpovednosť, preto buďte vždy ohľaduplní k ostatným návštevníkom a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.

Pri využívaní cyklocesty používajte bezpečnostné prvky (helma, rukavice, reflexné pásy). Cyklocesta bola vybudovaná, aby slúžila každému, kto sa rozhodne ju využívať. Preto neznečisťujte jej okolie odpadkami, neničte značenie a informačné tabule. Vstup na cyklocestu s autom majú výhradne majitelia priľahlých pozemkov s oprávnením vystaveným MsÚ Modra (stiahnuť žiadosť), ktorí nemôžu využiť inú prístupovú cestu. Maximálna povolená rýchlosť na cykloceste je 20 km/hod. s ohľadom na chodcov a cyklistov. Prejazd cez celý úsek cyklocesty motorovým vozidlom je zakázaný! Vzhľadom na sezónne prebiehajúce práce vo vinohradoch, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Na cykloceste je nevyhnutné dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy.

V prípade zistenia poškodenia cyklocesty a jej zariadení, kontaktujte prevádzkovateľa, ktorým je Združenie obcí Modra – Šenkvice:
-tel. +421 33 69 08 300,
-e-mail: info@msumodra.sk

Venujte pozornosť Prevádzkovému poriadku Cyklocesty Modra-Šenkvice.

Dôležité kontakty v prípade výskytu náhlych udalostí na cykloceste:
Tiesňové volania: 112
Hasiči:150
Záchranná služba: 155
Polícia: 158
Mestská polícia Modra: 159, 0911 436 752

Dĺžka trasy: 4962 m
Výška investície: takmer 765 tis. eur. (95 % je nenávratný finančný príspevok z EÚ a zo štátneho rozpočtu)
Zhotoviteľ PORR s.r.o.

Viac info o cykloceste.

Foto: Martina Mlčúchová

cyklocesta-info-tabula
formát pdf - 545 KB
Stiahnuť