A A A

Cyklocesta Modra – Šenkvice

DomovProjektyCyklocesta Modra – Šenkvice
Cyklocesta Modra – Šenkvice
Uverejnené:29. decembra 2022 Aktualizované:14. júla 2023

Cieľom projektu Cyklocesty Modra – Šenkvice je vybudovať cyklodopravné spojenie medzi mestom Modra a moderným dopravným terminálom v Šenkviciach. Obyvatelia Modry tak získajú bezpečný a pohodlný prístup k železničnému spojeniu. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 742 270,82 eur  v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR majú na výber ekologickú a udržateľnú alternatívu mobility.

V rámci dopravného terminálu, ktorého výstavba bola taktiež realizovaná s finančnou podporou IROP, je už v súčasnosti vybudovaný priestor pre parkovanie bicyklov (Bike & Ride). Projekt, ktorý realizuje Združenie obcí Modra-Šenkvice predstavuje cyklocestu – trasu vedúcu územím viníc severovýchodne od cesty III/1046, ktorá spája Modru a Šenkvice po existujúcich a novonavrhovaných poľných cestách. Existujúce cesty sa za týmto účelom opravia, a dosiaľ nespevnené cesty vybudujú v celej hrúbke konštrukcie. Cyklocesta s dĺžkou 4,96 km bude slúžiť pre turistické účely aj pre dopravu do zamestnania medzi Modrou a Šenkvicami (bicykle, korčuliari) a tiež ako prístup k priľahlým viniciam pre majiteľov týchto pozemkov. Na trase sú navrhnuté tri odpočívadlá s príslušným vybavením.

Venujte pozornosť prevádzkovému poriadku Cyklocesty Modra – Šenkvice.

Cyklocesta Modra – Šenkvice je súčasťou strategického dokumentu Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanéhmu dopravnému systému. Projekt cyklocesty napĺňa základné smerovanie, vízie cyklostratégie, ktorou je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy. Rovnako prispieva i k lepšiemu vnímaniu cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky. Združenie obcí Modra – Šenkvice sa na projekte podieľa sumou takmer 50 000 eur.

cyklocesta-technicka-sprava
formát pdf - 196 KB
Stiahnuť
cyklocesta-ortofotomapa
formát pdf - 676 KB
Stiahnuť
cyklocesta-trasovanie
formát pdf - 220 KB
Stiahnuť
cyklocesta-povodny-stav
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
cyklocesta-stavebne prace januar 2023
formát pdf - 10 MB
Stiahnuť
cyklocesta-dokoncovacie prace marec 2023
formát pdf - 9 MB
Stiahnuť
prevadzkovy-poriadok-cyklocesta
formát pdf - 632 KB
Stiahnuť
info tabula-cyklocesta-A2
formát pdf - 545 KB
Stiahnuť

Novinky