A A A

Cyklocesta Modra – Šenkvice

DomovProjektyCyklocesta Modra – Šenkvice
Cyklocesta Modra – Šenkvice
Uverejnené:29. decembra 2022 Aktualizované:28. januára 2023

Cieľom projektu Cyklocesty Modra – Šenkvice je vybudovať cyklodopravné spojenie medzi mestom Modra a moderným dopravným terminálom v Šenkviciach. Obyvatelia Modry tak získajú bezpečný a pohodlný prístup k železničnému spojeniu. Vďaka podpore IROP majú na výber ekologickú a udržateľnú alternatívu mobility. V rámci dopravného terminálu, ktorého výstavba bola taktiež realizovaná s finančnou podporou IROP, je už v súčasnosti vybudovaný priestor pre parkovanie bicyklov (Bike & Ride).

Projekt, ktorý realizuje Združenie obcí Modra-Šenkvice predstavuje cyklocestu – trasu vedúcu územím viníc severovýchodne od cesty III/1046, ktorá spája Modru a Šenkvice po existujúcich a novonavrhovaných poľných cestách. Existujúce cesty sa za týmto účelom opravia, a dosiaľ nespevnené cesty vybudujú v celej hrúbke konštrukcie.

Cyklocesta s dĺžkou 4,96 km bude slúžiť pre turistické účely aj pre dopravu do zamestnania medzi Modrou a Šenkvicami (bicykle, korčuliari) a tiež ako prístup k priľahlým viniciam pre majiteľov týchto pozemkov.

Na trase sú navrhnuté tri odpočívadlá s príslušným vybavením.

cyklocesta-technicka-sprava
formát pdf - 196 KB
Stiahnuť
cyklocesta-ortofotomapa
formát pdf - 676 KB
Stiahnuť
cyklocesta-trasovanie
formát pdf - 220 KB
Stiahnuť
cyklocesta-sucasny-stav
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť