A A A

Jedáleň

DomovJedáleň
Jedáleň

stravovanie sa poskytuje občanovi mesta Modry, ktorý je poberateľom starobného dôchodku

občanovi mesta Modry, ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na spoločné stravovanie

alebo ak stravovanie občana mesta Modry nemožno zabezpečiť inak a občan sa nachádza v sociálnej núdzi

Na vybavenie služby potrebujete vypísať žiadosť poskytovanie obeda, alebo obeda s dovozom – na stiahnutie tu a nižšie uvedené doklady. Všetko je potrebné doručiť do kancelárie MsCSS Modra.

  • rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o dôchodku
  • alebo preukaz ŤZP ak ste držiteľom
  • prípadne potvrdenie od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave

Cena obeda:

  • 3,70 € za obed
  • 0,50 € za dovoz obeda
  • 4,20 € za obed s dovozom