A A A

Sociálne veci

DomovSociálne veci

Referát sociálnych vecí MsÚ Modra Dukelská 38, 900 01 Modra

McSS Modra (poskytovateľ sociálnych služieb zriadený mestom Modra) Súkenícka 4, 900 01 Modra www.modra-sos.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby Súkenícka

Zariadenie opatrovateľskej služby Zochova

Mgr. Jana Machalová riaditeľka

Mgr. Erika Strašiftáková koordinátorka sociálnych služieb

Mgr. Drahomíra Baričičová sociálna pracovníčka

Ing. Katarína Bujňáková ekonómka

Erika Korčeková jedáleň

Atila Korosi prepravná služba

Služby