A A A

Údržba verejnej zelene

DomovZeleňÚdržba verejnej zelene
Údržba verejnej zelene
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ZeleňŽivotné prostredie
Uverejnené:4. marca 2024 Aktualizované:4. marca 2024

Dávame do pozornosti nasledovné oznamy pre verejnosť:

a) Orezy stromov
V uličných stromoradiach v meste budeme v rámci pravidelnej údržby verejnej zelene vykonávať orezy stromov. Prosíme obyvateľov Štefánikovej ulice č. 11 až 19 a pravej strany Štúrovej a Dolnej ulice (od kaviarne Staré časy), aby do 8. marca v čase od 8:00 do 17:00 hod. neparkovali na vyznačených parkovacích miestach pozdĺž chodníka. Potrebujeme zabezpečiť bezproblémový prístup k stromom a zároveň eliminovať riziko možného poškodenia zaparkovaných vozdiel počas orezov.

b) Výrub stromu
Súčasťou II. etapy revitalizácie vnútrobloku Dukelská – Kukučínova je vybudovanie nových parkovacích miest. V tejto súvislosti oznamujeme verejnosti, že pri bytovom dome Dukelská č. 41 máme na stredu 6. marca naplánovaný výrub inváznej dreviny – Javora jaseňolistého. Ako náhradu vysadíme v okolí bytového domu nové stromy.

Ilustračné foto: canva.com