A A A

Nemotour

DomovProjektyNemotour
Nemotour
Uverejnené:26. januára 2021 Aktualizované:26. septembra 2023

Nemotour je projekt cezhraničnej spolupráce medzi mestami Modra a burgenlandskými obcami z oblasti Neziderského jazera Illmitz, Purbach a Jois v Rakúsku. Financovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obdobie 2007 – 2013. Projekt vytvoril možnosti rozvoja cestovného ruchu, v prípade Modry išlo najmä o podporu marketingu, tvorbu produktov, vzdelávania a sieťovania CR. Partnerov projektu spája nielen víno, vinohradníctvo ale i gastronómia či prírodné bohatstvo. Výsledkom projektu sú propagačné materiály, informačné a orientačné tabule či vybudovanie oddychových zón.

Aktivity projektu:

  • Náučný chodník – osadených bolo 8 informačných tabúľ v centre mesta – v pamiatkovej zóne, na Kráľovej, v Harmónii a na Piesku – Zochovej chate s textami v troch jazykových mutáciách.
  • Tabule na Národných kultúrnych pamiatkach – tabule obsahujú základné informácie o jednotlivých NKP v troch jazykových mutáciách.
  • Interaktívne prvky k náučnému chodníku – 4 ks – osadené boli na významných miestach, ktoré dokumentujú bývalú históriu lokality (Harmónia – slnečné kúpele, Piesok – Zochova chata – Huncokári).
  • Medzi ďalšie aktivity projektu patria stojany na propagačné materiály, mobilné plochy na výlep propagačných materiálov, drevené stánky, videodenníky, know-how transfer, kampaň v médiách.

Novinky