A A A

Preventívna činnosť

DomovMestská políciaPreventívna činnosť
Preventívna činnosť
Uverejnené:22. augusta 2021 Aktualizované:22. augusta 2021

Prevencia kriminality sa snaží predchádzať kriminalite a chrániť pred ňou občanov. Účelom prevencie je vedieť poradiť dospelým a mládeži pri riešení ich problémov. Podstatou je, že sa môžu slobodne rozhodnúť, ktoré riešenie si vyberú. V tomto zmysle je prevencia účinnou formou spoločenskej aktivácie občanov a podpory spoločenskej klímy odcudzujúcej kriminalitu.

MsP Modra sa aktívne podieľa na preventívnych programoch a akciách. Zabezpečuje aplikáciu prevencie kriminality na základných školách v meste, kde mestskí policajti pravidelne prednášajú a diskutujú s deťmi o témach v tejto oblasti. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej činnosti príslušníkov MsP Modra je každodenné dohliadanie na priechodoch pre chodcov v dobe rannej dochádzky žiakov do škôl.

Foto Nadine Shaabana / Unsplash